Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "vigilance"
Func. Word Definition Pron.
N vigilance مراقبت 'vıdʒələns
N vigilance مواظبت 'vıdʒələns
N vigilance کشیک 'vıdʒələns
N vigilance امادگی 'vıdʒələns
N vigilance چالاکی 'vıdʒələns
N vigilance احتیاط 'vıdʒələns
N vigilance گوش بزنگی 'vıdʒələns
N vigilance بیخوابی 'vıdʒələns
N vigilance شب زنده داری 'vıdʒələns