Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "velocity"
Func. Word Definition Pron.
N velocity سرعت və'lɒsətı
N velocity تندی və'lɒsətı
N velocity سرعت سیر və'lɒsətı
N velocity شتاب və'lɒsətı
N velocity تندی برحسب زمان və'lɒsətı