Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "transmitter"
Func. Word Definition Pron.
N transmitter انتقال دهنده trænz'mıtər, træns'mıtər
N transmitter مخابرهکننده trænz'mıtər, træns'mıtər
N transmitter منتقل کننده trænz'mıtər, træns'mıtər
N transmitter فرستنده trænz'mıtər, træns'mıtər
N transmitter فرا فرست trænz'mıtər, træns'mıtər