Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "snub"
Func. Word Definition Pron.
A snub پهن وکوتاه snʌb
A snub کلفت و کوتاه snʌb
N snub سرزنش snʌb
N snub جلو گیری snʌb
V snub سرزنش کردن snʌb
V snub نوک کسی را چیدن{دارای بینی} سربالا snʌb
V snub خاموش کردن {سیگار} snʌb

English » Farsi Indirect translations for "snub"
Func. Word Definition Pron.
A snub-nosed دارای بینی کوتاه وسر بالا 'snʌb,nəʋzd
A snub-nosed پهن بینی 'snʌb,nəʋzd
V snub out خاموش کردن {سیگار}