Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "shell"
Func. Word Definition Pron.
N shell عایق ʃel
N shell صدف ʃel
N shell پوست ʃel
N shell قشر ʃel
N shell صدف حلزون ʃel
N shell کاسه یا لاک محافظ جانور {مثل کاسه لاک پشت} ʃel
N shell عامل محافظ حفاظ ʃel
N shell جلد ʃel
N shell پوست فندق وغیره ʃel
N shell کالبد ʃel
N shell بدنه ساختمان ʃel
N shell گلوله توپ ʃel
N shell پوکه فشنگ ʃel
N shell قشر زمین ʃel
N shell خمپاره ʃel
N shell مرمی ʃel
V shell پوست انداختن ʃel
V shell سبوس گیری کردن ʃel
V shell پوست کندن از ʃel
V shell مغز میوه را دراوردن {از پوست} ʃel

English » Farsi Indirect translations for "shell"
Func. Word Definition Pron.
N band shell جایگاه دستهء موزیک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگی است
N soft-shell crab خرچنگ نرم پوسته
A hard-shell سخت پوست 'hɑ:rdʃel
A hard-shell سخت {مج.} 'hɑ:rdʃel
A hard-shell متعصب 'hɑ:rdʃel
A hard-shell کاسه دار 'hɑ:rdʃel
N shell bean لوبیایی که مغز ان خوراکی است
N shell bean دانه مغذی لوبیا
N shell game گردو بازی
N shell game قمار با گردو
N shell jacket بالاتنه کوتاه دکمه دار نظامی
V shell out پرداختن
V shell out هزینه چیزی را قبول کردن
N shell pink رنگ قرمز مایل به زرد
N shell resembling a pearl مهره
N shell shock وحشت واضطراب حاصله از صدای انفجار 'ʃelʃɒk
N shell shock اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان 'ʃelʃɒk
A soft-shell دارای عقیده معتدل