Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "sedition"
Func. Word Definition Pron.
N sedition اشوب sı'dıʃən
N sedition فتنه sı'dıʃən
N sedition شورش sı'dıʃən
N sedition اغتشاش sı'dıʃən
N sedition طغیان sı'dıʃən