Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "magnanimity"
Func. Word Definition Pron.
N magnanimity جوانمردی ,mægnə'nımətı
N magnanimity رادمردی ,mægnə'nımətı
N magnanimity بزرگواری ,mægnə'nımətı
N magnanimity بزرگی طبع ,mægnə'nımətı
N magnanimity علو طبع ,mægnə'nımətı
N magnanimity بلند همتی ,mægnə'nımətı
N magnanimity علو ,mægnə'nımətı