Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "jovial"
Func. Word Definition Pron.
A jovial طربانگیز 'dʒəʋvıəl
A jovial عیاش 'dʒəʋvıəl
A jovial سعید 'dʒəʋvıəl
A jovial سبک روح 'dʒəʋvıəl