Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "indifference"
Func. Word Definition Pron.
N indifference بی علاقگی ın'dıfərəns
N indifference لاقیدی ın'dıfərəns
N indifference سهل انگاری ın'dıfərəns
N indifference سردی ın'dıfərəns