Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "evolution"
Func. Word Definition Pron.
N evolution فرضیه سیرتکامل ,evə'lu:ʃən
N evolution تکامل ,evə'lu:ʃən
N evolution تغییر شکل ,evə'lu:ʃən
N evolution تحول ,evə'lu:ʃən
N evolution تکامل تدریجی ,evə'lu:ʃən
N evolution چرخش ,evə'lu:ʃən
N evolution حرکت دورانی ,evə'lu:ʃən
N evolution فرگشت ,evə'lu:ʃən
N evolution سیر تکاملی ,evə'lu:ʃən