Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "discrimination"
Func. Word Definition Pron.
N discrimination تمیز dı,skrımə'neıʃən
N discrimination تبعیض dı,skrımə'neıʃən
N discrimination فرق گذاری dı,skrımə'neıʃən
N discrimination فرق dı,skrımə'neıʃən