Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "cousin-german"
Func. Word Definition Pron.
N cousin-german عمو زاده ,kʌzən'dʒɜ:rmən
N cousin-german دوست صمیمی ,kʌzən'dʒɜ:rmən
N cousin-german عمه زاده ,kʌzən'dʒɜ:rmən

English » Farsi Indirect translations for "cousin-german"
Func. Word Definition Pron.
N cater-cousin دوست صمیمی 'keıtər,kʌzən
N cousin پسرعمو یا دختر عمو 'kʌzən
N cousin پسردایی یا دختر دایی 'kʌzən
N cousin عمه زاده 'kʌzən
N cousin خاله زاده 'kʌzən
N cousin عمو زاده 'kʌzən
N first cousin عمو زاده
A German اولاد عمهوعمو 'dʒɜ:rmən
A German وابسته نزدیک 'dʒɜ:rmən
N German المانی 'dʒɜ:rmən
N German measles سرخجه
N German measles سرخجه المانی
N German shepherd سگ پلیس {ج.ش.}
N German shepherd سگ راهنما
N German shepherd سگ گرگ