Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "coincidence"
Func. Word Definition Pron.
N coincidence تصادف kəʋ'ınsıdəns
N coincidence انطباق kəʋ'ınsıdəns
N coincidence توافق kəʋ'ınsıdəns
N coincidence اقتران kəʋ'ınsıdəns
N coincidence همرویداد kəʋ'ınsıdəns