Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "calendula"
Func. Word Definition Pron.
N calendula گل همیشه بهار {گ.ش.} kə'lendʒələ
N calendula گل اشرفی kə'lendʒələ
N calendula اذریون kə'lendʒələ