Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "brush-off"
Func. Word Definition Pron.
N brush-off اخراج بی ادبانه 'brʌʃɒf
N brush-off زدایش 'brʌʃɒf
N brush-off طعنه 'brʌʃɒf

English » Farsi Indirect translations for "brush-off"
Func. Word Definition Pron.
N brush ماهوت پاک کن brʌʃ
N brush لیف brʌʃ
N brush کفش پاک کن و مانند ان brʌʃ
N brush قلم مو brʌʃ
N brush علف هرزه brʌʃ
N brush بروس لوله brʌʃ
N brush خس brʌʃ
N brush ملامت brʌʃ
N brush پاک کن brʌʃ
V brush ماهوت پاک کن زدن brʌʃ
V brush مسواک زدن brʌʃ
V brush لیف زدن brʌʃ
V brush قلم مو زدن brʌʃ
V brush نقاشی کردن brʌʃ
V brush تماس حاصل کردن و اهسته گذشتن brʌʃ
V brush تند گذشتن brʌʃ
V brush خار کردن brʌʃ
V brush up با قلم مو رنگ کردن
V brush up معلومات خود را تجدیدکردن
V brush up تجدید خاطره کردن
N scrub brush جاروب زبر 'skrʌbbrʌʃ
N whisk brush ماهوت پاک کن