Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "binary-coded"
Func. Word Definition Pron.
A binary-coded به رمز دودویی 'baınərı,kəʋdıd

English » Farsi Indirect translations for "binary-coded"
Func. Word Definition Pron.
A binary دوتایی 'baınərı
A binary جفتی 'baınərı
A binary مضاعف 'baınərı
N binary arithmetic حساب دودویی
N binary bit رقم دودویی
N binary card کارت دودویی
N binary cell یاخته دودویی
N binary code رمز دودویی
A binary-coded decimal دهدهی به رمز دودویی
N binary counter شمارنده دودویی
N binary deck دستینه دو دویی
N binary digit رقم دودویی
N binary notation نشان گذاری دودویی
N binary number عدد دودویی
N binary numeral رقم دودویی
N binary operation عمل دودویی
N binary operator عملگر دوتایی
N binary point ممیز دودویی
N binary relation رابطه دوتایی
N binary search جستجوی دوتایی
N binary system سیستم دوتایی
N binary tape نوار دودویی
N binary tree درخت دو دویی
N binary variable متغیر دودویی
A coded رمزی 'kəʋdıd