Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "associate"
Func. Word Definition Pron.
N associate معاون ə'səʋʃııt
N associate عضو پیوسته ə'səʋʃııt
N associate شریک ə'səʋʃııt
N associate همسر ə'səʋʃııt
N associate رفیق ə'səʋʃııt
N associate هم دست ə'səʋʃııt
N associate هم قطار ə'səʋʃııt
A associate وابسته ə'səʋʃı,eıt
A associate هم پیوند ə'səʋʃı,eıt
A associate همبسته ə'səʋʃı,eıt
A associate دانشبهری ə'səʋʃı,eıt
V associate مصاحبت کردن ə'səʋʃı,eıt
V associate وابسته کردن ə'səʋʃı,eıt
V associate امیزش کردن ə'səʋʃı,eıt
V associate همدم شدن ə'səʋʃı,eıt
V associate پیوستن ə'səʋʃı,eıt
V associate مربوط ساختن ə'səʋʃı,eıt
V associate شریک کردن ə'səʋʃı,eıt
V associate معاشرت کردن ə'səʋʃı,eıt

English » Farsi Indirect translations for "associate"
Func. Word Definition Pron.
N associate principal معاون