Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "anxiety"
Func. Word Definition Pron.
N anxiety ارنگ æŋ'zaıətı
N anxiety تشویش æŋ'zaıətı
N anxiety دلواپسی æŋ'zaıətı
N anxiety اضطراب æŋ'zaıətı
N anxiety اندیشه æŋ'zaıətı
N anxiety اشتیاق æŋ'zaıətı
N anxiety نگرانی æŋ'zaıətı
N anxiety تمایل æŋ'zaıətı
N anxiety غم æŋ'zaıətı
N anxiety خوف æŋ'zaıətı