Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "abatement"
Func. Word Definition Pron.
N abatement تنزل ə'beıtmənt
N abatement کاهش ə'beıtmənt
N abatement تخفيف ə'beıtmənt
N abatement جلو گیری ə'beıtmənt