Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "overlay"
Func. Word Definition Pron.
N overlay پوشش 'əʋvər,leı
N overlay جای گذاشت 'əʋvər,leı
N overlay اندود 'əʋvər,leı
N overlay جای گذاشتن 'əʋvər,leı
N overlay کراوات {اسکاتلند} 'əʋvər,leı
V overlay پوشیدن ,əʋvər'leı
V overlay زیاد بار کردن ,əʋvər'leı
V overlay رویهم قرار دادن ,əʋvər'leı