Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "contradictory"
Func. Word Definition Pron.
A contradictory متناقض ,kɒntrə'dıktərı
A contradictory مغایر ,kɒntrə'dıktərı
A contradictory مخالف ,kɒntrə'dıktərı
A contradictory متباین ,kɒntrə'dıktərı
A contradictory ضد ونقیض {من.} ,kɒntrə'dıktərı
A contradictory نقیض ,kɒntrə'dıktərı