Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "congestion"
Func. Word Definition Pron.
N congestion تراکم kən'dʒestʃən
N congestion ازدحام kən'dʒestʃən
N congestion جمع شدن خون یا اخلاط {طب} kən'dʒestʃən
N congestion انبوهی kən'dʒestʃən
N congestion گرفتگی kən'dʒestʃən