Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "sheep's eye"
Func. Word Definition Pron.
N sheep's eye نگاه عاشقانه
N sheep's eye نگاه دزدکی

English » Farsi Indirect translations for "sheep's eye"
Func. Word Definition Pron.
N black sheep کسی که مایه ننگ و خجالت خانوادهای باشد
N black sheep بچه گیج و بی هوش
N black sheep بزگر {مج.}
N sheep گوسفند {ج.ش.} ʃi:p
N sheep چرم گوسفند ʃi:p
N sheep ادم ساده و مطیع ʃi:p
N sheep sorrel ترشک صغیر {گ.ش.}