Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "self-protection"
Func. Word Definition Pron.
N self-protection دفاع از نفس ,selfprə'tekʃən
N self-protection صیانت نفس ,selfprə'tekʃən
N self-protection حفاظت از خود ,selfprə'tekʃən

English » Farsi Indirect translations for "self-protection"
Func. Word Definition Pron.
N file protection حفاظت پرونده
N memory protection حفاظت حافظه
N protection سایه prə'tekʃən
N protection حجر prə'tekʃən
N protection حفاظ prə'tekʃən
N protection سوگیری prə'tekʃən
N protection حفاظت prə'tekʃən
N protection حراست prə'tekʃən
N protection محافظت prə'tekʃən
N protection حمایت prə'tekʃən
N protection حفظ prə'tekʃən
N protection نیکداشت prə'tekʃən
N protection تامین نامه prə'tekʃən
N protection key کلید حفاظت
N protection level سطح حفاظت
N protection ring حلقه حفاظت
N storage protection حفاظت انباره