Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "self-abnegation"
Func. Word Definition Pron.
N self-abnegation انکار نفس 'self,æbnə'geıʃən

English » Farsi Indirect translations for "self-abnegation"
Func. Word Definition Pron.
N abnegation چشم پوشی ,æbnə'geıʃən
N abnegation کف نفس ,æbnə'geıʃən
N abnegation انکار ,æbnə'geıʃən
N abnegation رد ,æbnə'geıʃən
N abnegation فداکاری ,æbnə'geıʃən