Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "segregation"
Func. Word Definition Pron.
N segregation جدایی ,segrə'geıʃən
N segregation افتراق ,segrə'geıʃən
N segregation تفکیک ,segrə'geıʃən
N segregation تبعیض نژادی ,segrə'geıʃən