Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "ribbon"
Func. Word Definition Pron.
N ribbon نخ 'rıbən
N ribbon نوار 'rıbən
N ribbon روبان 'rıbən
N ribbon نوار ماشین تحریر 'rıbən
N ribbon تسمه 'rıbən
N ribbon تراشه 'rıbən
V ribbon باریک شدن 'rıbən

English » Farsi Indirect translations for "ribbon"
Func. Word Definition Pron.
N carbon ribbon نوار کاربنی