Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "partisan"
Func. Word Definition Pron.
A partisan خرافات پرست 'pɑ:rtızən
A partisan طرفدارانه 'pɑ:rtızən
N partisan شمشیر پهن و دسته بلند 'pɑ:rtızən
N partisan طرفدار 'pɑ:rtızən
N partisan حامی 'pɑ:rtızən
N partisan پیرو متعصب 'pɑ:rtızən
N partisan پارتیزان 'pɑ:rtızən

English » Farsi Indirect translations for "partisan"
Func. Word Definition Pron.
A non-partisan بی طرف ,nɒn'pɑ:rtızən