Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "modality"
Func. Word Definition Pron.
N modality چگونگی məʋ'dælətı
N modality کیفیت məʋ'dælətı
N modality عرضیت məʋ'dælətı
N modality شرط məʋ'dælətı
N modality قید məʋ'dælətı
N modality ماهیت məʋ'dælətı