Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "little bird"
Func. Word Definition Pron.
N little bird مرغک

English » Farsi Indirect translations for "little bird"
Func. Word Definition Pron.
N bird پرنده bɜ:rd
N bird مرغ bɜ:rd
N bird جوجه bɜ:rd
N bird of passage مرغ مهاجر
N bird of passage شخص مهاجر و خانه بدوش
N bird of prey قوش {ج.ش.}
N bird of prey مرغ شکاری گوشتخوار
A bird's-eye نظر کلی
N bird's-eye view منظره هوایی {عمارت وغیره} ,bɜ:rdzaı'vju:
N bird's foot شبیه پای پرنده 'bɜ:rdz,fʋt
N bird's foots شبیه پای پرنده
N frigate bird مرغابی دریاهای گرمسیری که بالهای بلند قوی دارد {ج.ش.} 'frıgıtbɜ:rd
N gallows bird ادم مستحق اعدام 'gæləʋzbɜ:rd
N gallows bird کسی که سرش بوی قرمه سبزی میدهد 'gæləʋzbɜ:rd
N gallows bird جانی واجب الاعدام 'gæləʋzbɜ:rd
N hen bird مرغ
N jay bird زاغ کبود {ج.ش.} 'dʒeı,bɜ:rd
N pied bird پرنده رنگارنگ
N rifle bird مرغ بهشت {ج.ش.}
N secretary bird مرغ پا بلند قوی منقار ودراز دم {ج.ش.} 'sekrı,terıbɜ:rd
N small bird پرنده کوچک
N widow bird مرغجولا {ج.ش.}