Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "indictment"
Func. Word Definition Pron.
N indictment اعلام جرم {حق.} ın'daıtmənt
N indictment تنظیم ادعا نامه ın'daıtmənt
N indictment اتهام ın'daıtmənt