Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "hurdle"
Func. Word Definition Pron.
N hurdle مانع 'hɜ:rdəl
N hurdle چهار چوب جگنی 'hɜ:rdəl
N hurdle سبد ترکهای 'hɜ:rdəl
V hurdle از روی پرچین یاچارچوب پریدن 'hɜ:rdəl
V hurdle از روی مانع پریدن 'hɜ:rdəl
V hurdle فائق امدن بر {مج.} 'hɜ:rdəl

English » Farsi Indirect translations for "hurdle"
Func. Word Definition Pron.
N hurdle race مسابقه پرش از روی مانع 'hɜ:rdəlreıs