Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "distribution"
Func. Word Definition Pron.
N distribution بخش ,dıstrə'bju:ʃən
N distribution توزیع ,dıstrə'bju:ʃən
N distribution پخش ,dıstrə'bju:ʃən
N distribution تعمیم ,dıstrə'bju:ʃən
N distribution اشاعه ,dıstrə'bju:ʃən