Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "dissociation"
Func. Word Definition Pron.
N dissociation جدایی dı,səʋsı'eıʃən
N dissociation افتراق dı,səʋsı'eıʃən
N dissociation تجزیه dı,səʋsı'eıʃən
N dissociation تفکیک dı,səʋsı'eıʃən
N dissociation گسستگی dı,səʋsı'eıʃən