Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "cooperation"
Func. Word Definition Pron.
N cooperation تعاون kəʋ,ɒpə'reıʃən
N cooperation همدستی kəʋ,ɒpə'reıʃən
N cooperation همکاری kəʋ,ɒpə'reıʃən
N cooperation تشریک مساعی kəʋ,ɒpə'reıʃən

English » Farsi Indirect translations for "cooperation"
Func. Word Definition Pron.
N non-cooperation عدم همکاری ,nɒnkəʋ,ɒpə'reıʃən