Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "consolidation"
Func. Word Definition Pron.
N consolidation تحکیم kən,sɒlə'deıʃən
N consolidation تثبیت kən,sɒlə'deıʃən
N consolidation تقویت kən,sɒlə'deıʃən
N consolidation ترکیب kən,sɒlə'deıʃən
N consolidation اتحاد kən,sɒlə'deıʃən
N consolidation قوام kən,sɒlə'deıʃən