Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "collaboration"
Func. Word Definition Pron.
N collaboration تشریک مساعی kə,læbə'reıʃən
N collaboration همدستی kə,læbə'reıʃən
N collaboration همکاری kə,læbə'reıʃən
N collaboration خیانت kə,læbə'reıʃən