Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "cinder"
Func. Word Definition Pron.
N cinder زغال نیم سوز 'sındər
N cinder خاکستر 'sındər
V cinder خاکستر کردن 'sındər
V cinder سو زاندن 'sındər