Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "allegory"
Func. Word Definition Pron.
N allegory تمثیل 'ælə,gɔ:rı
N allegory حکایت 'ælə,gɔ:rı
N allegory کنایه 'ælə,gɔ:rı
N allegory نشانه 'ælə,gɔ:rı