Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "abduction"
Func. Word Definition Pron.
N abduction عمل ربودن {زن و بچه و غیره} æb'dʌkʃən
N abduction ربایش æb'dʌkʃən
N abduction دورشدگی æb'dʌkʃən
N abduction دوری از مرکز بدن {طب} æb'dʌkʃən
N abduction قیاسی æb'dʌkʃən
N abduction قیاس æb'dʌkʃən
N abduction سرقت æb'dʌkʃən