Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Tab"
Func. Word Definition Pron.
N tab جدول بندی tæb
N tab هزینه tæb
N tab صورت حساب tæb
N tab برگ tæb
N tab باریکه tæb
N tab حساب tæb
N tab شمارش tæb
V tab باریکه دادن به tæb
V tab نوار زدن به tæb
V tab گلچین کردن tæb
V tab نشان دار کردن tæb