Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Hinder"
Func. Word Definition Pron.
A hinder پسین 'haındər
A hinder عقبی 'haındər
A hinder واقع در عقب 'haındər
V hinder پاگیرشدن 'hındər
V hinder بازمانده کردن 'hındər
V hinder مانع شدن 'hındər
V hinder بتاخیر انداختن 'hındər
V hinder منع کردن 'hındər