Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Curmudgeon"
Func. Word Definition Pron.
N curmudgeon ادم خسیس kər'mʌdʒən
N curmudgeon لئیم kər'mʌdʒən
N curmudgeon بخیل kər'mʌdʒən
N curmudgeon ادم جوکی kər'mʌdʒən
N curmudgeon خسیس kər'mʌdʒən