Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "پس گردن"
Func. Word Definition Pron.
N پس گردن nape
N پس گردن scruff

Farsi » English Indirect translations for "پس گردن"
Func. Word Definition Pron.
N ادم گردن فراز hector
N پشت گردن nape
N پشت گردن occiput
N پشت گردن noddle
N تسبیح یا گردن بند chaplet
N تسمه زیر گردن اسب martingale
N چینهای زیر گردن گاو dewlap
N خز پشت گردن بانوان pelerine
N خز دور گردن وسردست tippet
N دستبند یا گردنبندی از گل و غیره که بر گردن میاویزند lei
N دستمال گردن neckerchief
N دستمال گردن shawl
N دستمال گردن Ascot
N دستمال گردن tie
N دستمال گردن handkerchief
N روکلاهی سفیدی که پشت گردن را نیز از افتاب محفوظ میدارد havelock
N سل غدد لنفاوی گردن scrofula
N شال گردن scarf
N شال گردن muffler
N شال گردن choker
N شال گردن Ascot
V شال گردن بستن scarf
V شال گردن بستن shawl
N قلاده گردن سگ terret
N کجی مادرزادی گردن torticollis