Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "با شکر مخلوط کردن"
Func. Word Definition Pron.
V با شکر مخلوط کردن sugar

Farsi » English Indirect translations for "با شکر مخلوط کردن"
Func. Word Definition Pron.
V با اتر مخلوط کردن etherize
V با پلاتین و ترکیبات ان مخلوط کردن یا اندودن platinize
V با ترشی مخلوط کردن souse
V با هم مخلوط کردن intermix
V با هم مخلوط کردن intermingle
V بهم مخلوط کردن commingle
V بهم مخلوط کردن shuffle
V دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن blunder
V قبل از مصرف مخلوط کردن premix
N ماشین مخصوص مخلوط کردن blender
V مخلوط کردن mix
V مخلوط کردن admix
V مخلوط کردن commix
V مخلوط کردن compound
V مخلوط کردن immingle
V مخلوط کردن mingle
V مخلوط کردن blend
V مخلوط کردن jumble
V مخلوط کردن knead
V مخلوط کردن stir together
V مخلوط کردن shuffle
V مخلوط کردن merge
V مخلوط کردن combine
V مخلوط کردن fuse
V مخلوط کردن fuze