Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "استخوان"
Func. Word Definition Pron.
N استخوان bone

Farsi » English Indirect translations for "استخوان"
Func. Word Definition Pron.
N اتصال و جوش خوردن استخوان دندان به ارواره gomphosis
N استخوان ارنج funny bone
N استخوان ارواره jawbone
N استخوان ارواره maxilla
N استخوان ارواره نهنگ whalebone
N استخوان اشکی چشم lachrymal
N استخوان اشکی چشم lacrimal
N استخوان انگشت یا پنجه phalange
N استخوان انگشت یا پنجه phalanx
N استخوان بازو humerus
N استخوان بند انگشت knucklebone
N استخوان بندی skeleton
N استخوان بندی anatomy
N استخوان بندی framework
N استخوان بندی bone
N استخوان بندی خارجی exoskeleton
N استخوان بندی درونی حیوان endoskeleton
N استخوان پس سر occiput
N استخوان پهن blade
N استخوان پیشانی frontal bone
N استخوان جلو ارواره زیرین مهره داران premaxilla
N استخوان جناغ sternum
N استخوان جناغ merrythought
N استخوان جناق wishbone
N استخوان چکشی hammer