Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "vindication"
Func. Word Definition Pron.
N vindication حمایت ,vındə'keıʃən
N vindication دفاع ,vındə'keıʃən
N vindication اثبات بیگناهی ,vındə'keıʃən
N vindication توجیه ,vındə'keıʃən