Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "trivial"
Func. Word Definition Pron.
A trivial بیهوده 'trıvıəl
A trivial بی مزه 'trıvıəl
A trivial چیزهای بی اهمیت 'trıvıəl
A trivial بدیهی 'trıvıəl
A trivial جزیی 'trıvıəl
A trivial ناچیز 'trıvıəl
A trivial مبتذل 'trıvıəl
A trivial نا قابل 'trıvıəl