Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "topaz"
Func. Word Definition Pron.
N topaz یاقوت زرد 'təʋpæz
N topaz زبرجد هندی 'təʋpæz
N topaz توپاز 'təʋpæz