Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "titular"
Func. Word Definition Pron.
A titular لقبی 'tıtʃələr
A titular ناشی از لقب رسمی 'tıtʃələr
A titular افتخاری 'tıtʃələr
A titular عنوانی 'tıtʃələr
A titular دارای عنوانی 'tıtʃələr
N titular لقب دار 'tıtʃələr
N titular صاحب لقب 'tıtʃələr